Informații de interes public

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ:

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.

 

PERSOANA RESPONSABILĂ DE PRIMIREA SOLICITĂRILOR ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001:

Rauca Dorina-Mariana

Telefon: 021 – 413 18 56

Fax: 021 – 413 93 42

E-mail: petitii@pmb-cpp.ro

Contact

PMB CPP

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5 021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Localizare