Solicitarea informațiilor de interes public

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ:

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.

 

FORMULARE:

Solicitare – Legea nr. 544/2001

Reclamație administrativă 1 

Reclamație administrativă 2

 

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUȚIE

RAPOARTE ANUALE DE APLICARE A LEGII NR.544/2001

Contact

PMB CPP

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5 021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Localizare