Declarații de avere și de interese ale conducerii instituției publice

2019:

1. Vîrlan George Marius – director

Declarația de avere: http://doc.pmb.ro/declaratii_institutii_subordonate/decl19/avere/d_avere_virlan_george_marius.pdf

Declarația de interese: http://doc.pmb.ro/declaratii_institutii_subordonate/decl19/interese/d_interese_virlan_george_marius.pdf

2. Mușat Nicoleta Luminița – contabil șef

Declarația de avere: vezi aici

Declarația de interese: vezi aici

3. Popa Tudorel – șef serviciu

Declarația de avere: vezi aici

Declarația de interese: vezi aici

4. Vințeanu Marius Emilian – șef birou

Declarația de avere: vezi aici

Declarația de interese: vezi aici

Contact

PMB CPP

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5 021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Localizare