Linkuri utile

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5
021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Inapoi la Documente

Contracte incheiate in anul 2010 de Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI
STR. DRUMUL COOPERATIVEI, NR. 20, SECTOR 5
TEL/FAX: 021/413.18.56; 021/413.93.42

Nr. Crt. Contract nr. Incheiat in data: Partile contractante Obiectul contractului Valoare RON
1. 822 11.06.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Internet Communications System S.R.L.
Obiectul contractului consta in conectarea Beneficiarului la reteaua de internet prin intermediul echipamentelor tehnice ale Furnizorului. 24.585 lei, fara T.V.A.
2. 666 03.05.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C Software si Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L.
Obiectul contractului consta in Intretinerea, gazduirea si configurarea domeniului, serverului mail, website; Intretinerea periodica, hardware si software, a imprimantelor; Asigurarea bunei functionari a retelelei de calculatoare, a conexiunilor internet (inclusiv VPN) si a pachetelor de programe; Intretinerea serverelor din dotare; Intretinerea periodica, hardware si software, a calculatoarelor. 26.724 lei, fara T.V.A.
3. 807 10.06.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Ecochem Agro S.R.L.
Obiectul contractului: service integral privind instalatiile de pulverizat din dotarea Centrului de Protectie a Plantelor Bucuresti, conform Anexei 1. 18.480 lei, fara T.V.A.
4. 93 19.01.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Penychim Forte S.R.L.
Obiectul contractului: Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv insecticide, acaricide, fungicide, ierbicide si stimulatori de crestere, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract. 840.336,13 lei, fara TVA
5. 659 30.04.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Penychim Forte S.R.L.
Obiectul contractului: Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv insecticide, acaricide, fungicide, ierbicide si stimulatori de crestere, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract. 1.170.280,87 lei, fara T.V.A.
6. 857 18.06.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. MedLife S.A.
Prestatorul se obliga sa presteze servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in sistem abonament pentru angajatii achizitorului, în perioada convenita si în conformitate cu obligatiile asumate prin contract. 30.450 lei, fara T.V.A.
7. 131106 * 13.11.2006 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Beia Consult International S.R.L.
Obiectul contractului il constituie asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens 1887 lei, fara T.V.A.
8. 31989 19.11.2009 - Centrul de Protectie a Plantelor
- Regia Autonoma „Monitorul Oficial”
Obiectul contractului il constituie furnizarea on-line a produsului informatic autentic-monitor, flexibil, Monitorul Oficial Partile I, III,IV, VI, monopost, realizat de Furnizor si livrat Beneficiarului in vederea exploatarii. 337 lei, fara T.V.A.
9. B10 5101512 08.12.2009 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Pagini Aurii S.A.
Obiectul contractului: publicarea de catre Pagini Aurii, a articolului de publicitate comandat in Anexa 1 – Comanda de reclama, Anexa 2 – Descrierea publicitatii si Anexa 3 – Grafica Publicitatii care fac parte integranta din contract. 1996 lei, fara T.V.A.
10. 014866 08.04.2008* - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A.
Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide (incluzand deseuri municipale, deseuri similare cu cele municipale, deseuri industriale, deseuri din constructii s.a.), cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In functie de necesitati
11. 1204 22.09.2009 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Auto Italia Impex S.R.L.
Obiectul contractului: prestatorul asigura servicii de reparatii auto in garantie si post garantie, pe baza de programare. In functie de necesitati
12. 1658 15.12.2009 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Dacoserv S.A.
Obiectul contractului: acordarea de asistenta tehnica si service in termen de garantie si post garantie de catre Prestator autoturismelor Beneficiarului. In functie de necesitati
13. 167
08.02.2008* - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Arian Motors S.R.L.
Obiectul contractului: efectuarea de catre „prestatorul de servicii” de intretinere si reparatii la autoturismele Mazda BT-50, in locatia Prestatorului, pentru autoturismele prezentate in anexa 1. In functie de necesitati
14. 512515-2 29.06.2009* - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.
Obiectul contractului: prelevari si analize fizico-chimice pentru probe de apa uzata, in vederea urmaririi si respectarii conditiilor de calitate stabilite prin HGR 352/2005 (NTPA 002 si NTPA 001), conform anexei la contract. 1.352 lei, fara T.V.A.
15. J 3979 20.08.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. OMV Petrom S.A.
Obiectul contractului: Furnizorul se obliga sa vanda si sa livreze Clientului, Clientul sa cumpere de la Furnizor conform termenilor contractuali Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto 56.452 lei, fara T.V.A.
16. 1490 28.10.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Ecochem Agro S.R.L.
Obiectul contractului: Furnizorul se obliga sa vanda si sa livreze Achizitorului, Achizitorul sa cumpere de la Furnizor conform termenilor contractuali 4 instalatii de pulverizare pe platforma auto, din care 3 instalatii de pulverizat cu atomizor ULV si 1 instalatie fara atomizor 336.000 lei, fara T.V.A.
17. 14544 27.10.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Indaco System S.R.L.
Obiectul contractului il constituie furnizarea catre Beneficiar a serviciului legislativ Indaco Lege Standard Online (accesul la actele normative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, I bis si V) 719 lei, fara T.V.A.
18. 1590 22.11.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Dynamix Data S.R.L.
Obiectul contractului: Elaborare studii de fezabilitate privind modernizarea si extinderea magaziei de pesticide si amenajarea curtii interioare 63.500 lei, fara T.V.A.
19. B10 5101368 21.12.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Pagini Aurii S.A.
Obiectul contractului: Publicarea de catre Pagini Aurii a articolului de publicitate comandat in Anexa 1, in scopul de a face cunoscut si a informa despre existenta si activitatea clientului. 1996 lei, fara T.V.A.
20. B* 7136855 21.12.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Pagini Aurii S.A.
Obiectul contractului: Pagini Aurii publica pentru client unul sau mai multe anunturi continut online, bannere online sau achizitioneaza optiuni pentru anunturile continut online, pe site-urile Pagini Aurii si/sau pe alte domenii si/sau subdomenii detinute de Pagini Aurii, in scopul de a face cunoscut si de a informa despre existenta si activitatea clientului. 1279 lei, fara T.V.A.
21. 9009845 21.12.2010 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Pagini Aurii S.A.
Obiectul contractului: Publicarea de catre Pagini Aurii a articolului de publicitate comandat in Anexa 1, in scopul de a face cunoscut si a informa despre existenta si activitatea clientului. 625 lei, fara T.V.A.
Alti operatori economici care au semnat contracte de utilitati cu Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti: S.C. Electrica S.A., S.C. Romtelecom S.A., S.C Orange Romania S.A., S.C. La Fantana S.R.L., Distrigaz Sud (GDF SUEZ Energy România), S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., S.C. UPC Romania S.R.L.. Valoarea contractelor variaza in functie de consumul lunar al institutiei noastre.

*contracte prelungite in baza unor acte aditionale

Copyright ©2004 Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti & SEED SRL