Linkuri utile

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5
021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Inapoi la Documente

Contracte incheiate in anul 2011 de Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI
STR. DRUMUL COOPERATIVEI, NR. 20, SECTOR 5
TEL/FAX: 021/413.18.56; 021/413.93.42

Nr. Crt. Contract / act aditional nr. Incheiat in data: Partile contractante Tipul contractului Obiectul contractului Durata contractului Valoare RON/EURO
1. 37 10.01.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Penychim S.R.L.
Subsecvent de furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv insecticide, acaricide, fungicide, ierbicide si stimulatori de crestere, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract. 10.01.2011 – 30.06.2011 1.008.064,51 lei, fara T.V.A.
2. Act aditional 40 la ctr. 666/03.05.2010 11.01.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Software si Echipamente Electronice pentru Dezvoltare S.R.L.
Servicii - Prelungire pana la 30.04.2011 -
3. SO_6206629 25.01.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Romtelecom S.A.
Servicii Vanzatorul se obliga sa vanda, si Cumparatorul sa achizitioneze echipamentele din cadrul pachetului IT MANAGER Perioada minima 36 luni 39,9 Euro/luna, fara T.V.A.
4. SO_6206648 25.01.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Romtelecom S.A.
Servicii Vanzatorul se obliga sa vanda, si Cumparatorul sa achizitioneze echipamentele din cadrul pachetului IT MANAGER Perioada minima 36 luni 39,9 Euro/luna, fara T.V.A.
5. 027706 17.03.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RER Ecologic Service Bucuresti
- REBU S.A.
Servicii Prestarea serviciilor de salubrizare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide (incluzand deseuri municipale, deseuri similare cu cele municipale, deseuri industriale, deseuri din constructii s.a.), cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 10.04.2011 – 09.04.2012 In functie de necesitati
6. 200-155 03.05.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Beia Consult International S.R.L.
Servicii Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens 03.05.2011 – 31.12.2011 1302,4 lei, fara T.V.A.
7. 498 04.05.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Internet Communications System S.R.L.
Servicii Conectarea Beneficiarului la reteaua de internet prin intermediul echipamentelor tehnice ale Furnizorului. 04.05.2011 – 31.12.2011 17.880 lei, fara TVA
8. 560 19.05.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C Software si Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L.
Servicii Intretinerea, gazduirea si configurarea domeniului, serverului mail, website; Intretinerea periodica, hardware si software, a imprimantelor; Asigurarea bunei functionari a retelelei de calculatoare, a conexiunilor internet si a pachetelor de programe; Intretinerea serverelor din dotare; Intretinerea periodica, hardware si software, a calculatoarelor. 19.05.2011 – 31.12.2011 15.480 lei, fara TVA
9. 640 07.06.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. MedLife S.A.
Servicii Presteze servicii de medicina muncii, servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in sistem abonament pentru angajatii achizitorului, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract. 07.06.2011 – 31.12.2011 16.800 lei, fara TVA
10. J 12068 28.06.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.
Furnizare Furnizorul se obliga sa vanda si sa livreze Clientului, Clientul sa cumpere de la Furnizor conform termenilor contractuali Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto 28.06.2011 – 31.12.2011 80.000 lei, inclusiv T.V.A.
11. 708 30.06.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. BRD
– Groupe Societe Generale S.A.
Conventie servicii Stabilirea conditiilor contractuale si a ansamblului de operatiuni legate de efectuarea platilor salariilor si/sau a oricaror alte drepturi banesti cuvenite persoanelor fizice, angajati sau colaboratori ai Angajatorului in conturi curente BRD cu card atasat. 30.06.2011 – 31.12.2011 -
12. 711 01.07.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Penychim S.R.L.
Subsecvent de furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv insecticide, acaricide, fungicide, ierbicide si stimulatori de crestere, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract. 01.07.2011 – 31.12.2011 1.022.648 lei, fara TVA
13. 24769 30.08.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. La Fantana S.R.L.
Servicii Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii La Fantana. 19.08.2011 – 31.12.2011 65 euro, fara TVA
14. 15410 11.10.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Indaco System S.R.L.
Servicii Furnizarea catre Beneficiar a serviciului legislativ Indaco Lege Standard Online (accesul la actele normative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, I bis si V) 01.11.2011 – 31.10.2012 581,21 lei, fara TVA
15. Act aditional 1208 la contractul 1376/05.10.2010 11.10.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Business Development Team S.R.L.
Servicii - Prelungire durata pana la 31.12.2011 -
16. 1375 25.11.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Dynamix S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciul: elaborare studiu de fezabilitate privind constructia rampei pentru denocivizarea instalatiilor fitosanitare si neutralizarea apelor reziduale 25.11.2011 – 31.12.2011 39.300 lei, fara TVA
17. 1432 12.12.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RHS Pro Consulting S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate. 12.12.2011 – 31.12.2011 3075 lei, fara TVA
18. 1524 23.12.2011 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Penychim S.R.L.
Subsecvent de furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv insecticide, acaricide, fungicide, ierbicide si stimulatori de crestere, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract. 23.12.2011 – 31.12.2011 24.194 lei, fara TVA

Copyright ©2004 Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti & SEED SRL