Linkuri utile

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5
021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Inapoi la Documente

Situatie contracte/acte aditionale incheiate in anul 2012 de Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI
STR. DRUMUL COOPERATIVEI, NR. 20, SECTOR 5
TEL/FAX: 021/413.18.56; 021/413.93.42

Nr. Crt. Contract / act aditional nr. Incheiat in data: Partile contractante Tipul contractului Obiectul contractului Durata contractului Valoare RON/EURO
1. Act aditional nr. 1 la ctr. 24769/30.08.2011 09.01.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. La Fantana S.R.L.
Servicii Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii La Fantana. Prelungire pana la 30.04.2012 65 euro/luna, fara TVA
2. Act aditional nr. 52 la ctr. 167/08.02.2008 10.01.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Arian Motors S.R.L.
Servicii Efectuarea de catre „prestatorul de servicii” de intretinere si reparatii la autoturismele Mazda BT-50. Prelungire pana la 30.04.2012 In functie de necesitati
3. Act aditional nr. 53 la ctr. 475/03.05.2011 10.01.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Beia Consult International S.R.L.
Servicii Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens Prelungire pana la 30.04.2012 162,8 lei/luna, fara T.V.A.
4. Act aditional nr. 92 la ctr. 498/04.05.2011 17.01.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Internet Communications System S.R.L.
Servicii Conectarea Beneficiarului la reteaua de internet prin intermediul echipamentelor tehnice ale Furnizorului. Prelungire pana la 30.04.2012 2.235 lei/luna, fara TVA
5. Act aditional nr. 118 la ctr. 1432/12.12.2011 19.01.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RHS Pro Consulting S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. Prelungire pana la 31.01.2012 1.000 lei, fara TVA
6. Act aditional nr. 119 la ctr. 640/07.06.2011 19.01.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. MedLife S.A.
Servicii Presteze servicii de medicina muncii, servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in sistem abonament pentru angajatii achizitorului. Prelungire pana la 30.04.2012 75lei/luna/salariat, fara TVA
7. Act aditional nr. 125 la ctr. 1643/07.12.2010 20.01.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Dacoserv S.A.
Servicii Obiectul contractului: acordarea de asistenta tehnica si service in termen de garantie si post garantie de catre Prestator autoturismelor Beneficiarului. Prelungire pana la 30.04.2012 In functie de necesitati
8. Act aditional nr. 250 la ctr. 560/19.05.2011 24.01.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L.
Servicii Intretinerea, gazduirea si configurarea domeniului, serverului mail, website; Intretinerea periodica, hardware si software, a imprimantelor; Asigurarea bunei functionari a retelelei de calculatoare, a conexiunilor internet si a pachetelor de programe; Intretinerea serverelor din dotare; Intretinerea periodica, hardware si software, a calculatoarelor. Prelungire pana la 30.04.2012 1.935 lei/luna, fara TVA
9. Contract nr. 322 09.02.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RHS Pro Consulting S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. 09.02.2012-31.03.2012 2.000 lei, fara TVA
10. Contract nr. 338 13.02.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. AGC Agrofert S.R.L.
Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv insecticide, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile contractuale. 13.02.2012- 31.03.2012 64.310 lei, fara TVA
11. Contract nr. 340 13.02.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. AGC Agrofert S.R.L.
Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv fungicide, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile contractuale. 13.02.2012-31.03.2012 64.550 lei, fara TVA
12. Contract nr. 346 14.02.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. AGC Agrofert S.R.L.
Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv regulatori de crestere vegetala, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile contractuale. 14.02.2012-31.03.2012 63.930 lei fara TVA
13. Contract nr. 495 21.03.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Auto Italia Impex S.R.L.
Servicii Prestatorul asigura, la solicitarea Beneficiarului, servicii de reparatii auto in garantie si post garantie, pe baza de programare. 21.03.2012-31.12.2012 In functie de necesitati
14. Act aditional nr. 1 la ctr. 322/09.02.2012 28.03.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RHS Pro Consulting S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. Prelungire pana la 30.04.2012 1.000 lei, fara TVA
15. Act aditional nr. 563 la ctr. 338/13.02.2012 29.03.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. AGC Agrofert S.R.L.
Furnizare Modificarea valorii contractului de furnizare de produse nr. 338/13.02.2012, precum si a cantitatilor livrate, prin diminuarea valorii acestuia cu 4544 lei, fara TVA. Valoarea totala a contractului urmand sa fie 59.766 lei, fara TVA. 13.02.2012-31.03.2012 -
16. Contract nr. 032451 18.04.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A.
Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de salubrizare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide (incluzand deseuri municipale, deseuri similare cu cele municipale, deseuri industriale, deseuri din constructii s.a.), cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 01.05.2012-31.12.2012 In functie de necesitati
17. Acord-cadru nr. 716 23.04.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. AGC Agrofert S.R.L.
Furnizare Promitentul-furnizor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu promitentul-achizitor, sa furnizeze produse de uz fitosanitar, in cantitate estimativa de 4.500 – 300.000 l/kg, cod CPV 24451000-0 – Pesticide (Rev.2), in conditiile convenite in prezentul acord-cadru 23.04.2012-22.04.2016 9.000.000 lei, fara TVA
18. Contract subsecvent nr. 730 24.04.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. AGC Agrofert S.R.L.
Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, erbicide, acaricide, nematocide, fungicide, stimulatori de crestere si produse auxiliare, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 24.04.2012-30.09.2012 1.505.302,42 lei, fara TVA
19. Contract nr. 7164183 26.04.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Pagini Aurii S.A.
Servicii Prestatorul se obliga sa publice pentru client anunturi print si continut online, in scopul de a face cunoscut si de a informa despre existenta si activitatea clientului 26.04.2012-25.04.2013 2.574 lei, fara TVA
20. Contract nr. 767 04.05.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Beia Consult International S.R.L.
Servicii Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens 04.05.2012-31.12.2012 162,8 lei/luna, fara T.V.A.
21. Contract nr. 796 08.05.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RHS Pro Consulting S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. 08.05.2012-31.12.2012 8.000 lei, fara TVA
22. Act aditional nr. 2 la ctr. 24769/30.08.2011 10.05.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. La Fantana S.R.L.
Servicii Partile de comun acord au hotarat rezilierea contractului nr. 24769 din data de 30.08.2011 - -
23. Contract nr. 00307 10.05.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. La Fantana S.R.L.
Servicii Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii La Fantana. 10.05.2012-31.12.2012 65 euro/luna, fara TVA
24. Contract nr. 863 16.05.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. MedLife S.A.
Servicii Presteze servicii de medicina muncii, servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in sistem abonament pentru angajatii achizitorului. 16.05.2012- 31.12.2012 75lei/luna/salariat, fara TVA
25. Contract nr. 875 16.05.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii informatice, service si asistenta tehnica software si hardware pentru echipamentele de calcul ale achizitorului. 16.05.2012-31.12.2012 1.935 lei/luna, fara TVA
26. Contract nr. 907 23.05.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Internet Communications System S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii de acces la reteaua de internet pentru echipamentele beneficiarului si servicii de realizare back-up automat onlinepe serverele prestatorului a bazei de date a benficiarului 23.05.2012-31.12.2012 2.935 lei/luna, fara TVA
27. Contract nr. 1066 21.06.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Dacoserv S.A.
Servicii Obiectul contractului: acordarea de asistenta tehnica si service in termen de garantie si post garantie de catre Prestator autoturismelor Beneficiarului. 21.06.2012-20.06.2013 In functie de necesitati
28. Contract nr. 1247 13.07.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- Asociatia Profesionala a Formarii, Standardizarii si Evaluarii Competentelor ACEF si S.C. ROMCONFERM S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile "Evaluarea, proiectarea, documentarea, implementarea setului de proceduri conform Ordin 946/2005, in vederea elaborarii programului de control managerial in cadrul Centrului de Protectie a Plantelor Bucuresti" 13.07.2012-12.11.2012 2.000 lei, inclusiv TVA
29. Contract nr. 20904 16.07.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.
Furnizare Obiectul contractului il constituie furnizarea de bonuri de valoare pentru carburanti auto 16.07.2012-31.12.2012 96.774,19 lei, fara TVA
30. Contract nr. 1341 19.07.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Certsign S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa furnizeze produce si servicii de certificare, sa elibereze certificatul digital in termen de 5 zile lucratoare de la data identificarii persoanelor fizice in conformitate cu prevederile "Termenilor si conditiilor generale privind furnizarea de servicii de certificare", sa respecte prevederile legislatiei romane in vigoare in legatura cu serviciile furnizate. 19.07.2012-18.07.2013 30 euro, fara TVA
31. Contract nr. 38851651 27.09.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Orange Romania S.R.L.
Servicii Obiectul contractului il reprezinta serviciile din pachetul Orange achizitionat de client, respectiv abonament pachet de date. 24 luni 13 euro, fara TVA
32. Act aditional nr. 38851575 27.09.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Orange Romania S.R.L.
Servicii Prelungire perioada contractuala. 24 luni In functie de necesitati
33. Act aditional nr. 500388914 27.09.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Orange Romania S.R.L.
Servicii Achizitie telefon mobil. 24 luni 0,81 euro, fara TVA
34. Act aditional nr. 500388906 la ctr. 22874036 27.09.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Orange Romania S.R.L.
Servicii Achizitie telefon mobil. 24 luni 0,81 euro, fara TVA
35. Contract subsecvent nr. 1643 04.10.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. AGC Agrofert S.R.L.
Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, erbicide, acaricide, nematocide, fungicide, stimulatori de crestere si produse auxiliare, in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 04.10.2012-01.11.2012 86.330,00 lei, fara TVA
36. Contract nr. 16080 12.10.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Indaco Systems S.R.L.
Servicii Obiectul contractului il constituie furnizarea catre Beneficiar a serviciului legislativ Legislatia Romaniei. 01.11.2012-31.10.2013 135 euro, fara TVA
37. Act aditional nr. 1 la acord-cadru nr. 716/23.04.12 15.11.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. AGC Agrofert S.R.L.
Furnizare Se modifica Durata acordului-cadru nr. 716/23.04.2012. 23.04.2012-15.11.2012 -
38. Contract nr. 4103 19.11.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Arian Motors S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa execute autovehiculelor din flota beneficiarului, aflate in garantie sau post garantie, intretinere si reparatii respectand tehnologia si normativele producatorului. 19.11.2012-31.12.2012 In functie de necesitati
39. Act aditional nr. 1 la ctr. J20904/16.07.2012 19.12.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.
Furnizare Furnizorul si Achizitorul sunt de acord sa prelungeasca valabilitatea contractului nr. 20904/16.07.2012, semnat intre cele doua parti pana la data de 30.04.2013. 01.01.2013-30.04.2013 -
40. Act aditional nr. 1 la ctr. 032451 19.12.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A.
Servicii Perioada de valabilitate a prezentului contract se prelungeste pana la data de 30.04.2013 01.05.2012-30.04.2013 In functie de necesitati
41. Act aditional nr. 1 la ctr. 863/16.05.2012 28.12.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. MedLife S.A.
Servicii Presteze servicii de medicina muncii, servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in sistem abonament pentru angajatii achizitorului. Prelungire pana la 30.04.2013 75lei/luna/salariat, fara TVA
42. Act aditional nr. 1 la ctr. 767/04.05.2012 28.12.2012. - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Beia Consult International S.R.L.
Servicii Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens Prelungire pana la 30.04.2013 162,8 lei/luna, fara T.V.A.
43. Act aditional nr. 1 la ctr. 907/23.05.2012 28.12.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. Internet Communications System S.R.L.
Servicii Conectarea Beneficiarului la reteaua de internet prin intermediul echipamentelor tehnice ale Furnizorului. Prelungire pana la 30.04.2013 2.935 lei/luna, fara TVA
44. Act aditional nr. 1 la ctr. 796/08.05.2012 28.12.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C. RHS Pro Consulting S.R.L.
Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. Prelungire pana la 30.04.2013 1.000 lei/luna, fara TVA
45. Act aditional nr. 1 la ctr. 875/16.05.2012 28.12.2012 - Centrul de Protectie a Plantelor
- S.C Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L.
Servicii Intretinerea, gazduirea si configurarea domeniului, serverului mail, website; Intretinerea periodica, hardware si software, a imprimantelor; Asigurarea bunei functionari a retelelei de calculatoare, a conexiunilor internet si a pachetelor de programe; Intretinerea serverelor din dotare; Intretinerea periodica, hardware si software, a calculatoarelor. Prelungire pana la 30.04.2013 1.935 lei/luna, fara TVA

Copyright ©2004 Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti & SEED SRL