Linkuri utile

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5
021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Inapoi la Documente

Situatie contracte/acte aditionale incheiate in anul 2013 de Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI
STR. DRUMUL COOPERATIVEI, NR. 20, SECTOR 5
TEL/FAX: 021/413.18.56; 021/413.93.42

Nr. Crt. Contract/ act aditional nr. Incheiat in data: Părţile contractante Tipul contractului Obiectul contractului Durata contractului Valoare RON/EURO
Contract nr. 0018 07.01.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Eastern Europe Logistics & Management S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului a serviciilor de transport si colectare in vederea valorificarii/eliminarii finale a deseurilor industriale (pesticide). 07.01.2013-06.01.2014 4 euro/Kg/L, fara TVA
Act aditional nr. 1 la ctr. 00307/10.05.2012 09.01.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L. Servicii Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii La Fantana. Prelungire pana la 30.04.2013 65 euro/luna, fara TVA
Contract nr. 4 21.01.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - Asociatia Profesionala a Formarii, Standardizarii si Evaluarii Competentelor ACEF Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile „evaluarea, proiectarea, documentarea, implementarea setului de proceduri conform Ordin nr. 946/2005, in vederea elaborarii programului de control managerial in cadrul Centrului de Protectie a Plantelor, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile sumate prin prezentul contract. 21.01.2013-30.04.2013 12.000 lei, fara TVA
Act aditional nr. 2 la ctr. 863/16.05.2012 23.01.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Medlife S.A. Servicii Se modifica Anexa – Tabel cu salariatii Centrului de Protectie a Plantelor - 75 lei/salariat/luna
Acord-cadru nr. 230 20.02.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Obiectul prezentului acord-cadru il constituie furnizarea de substante de uz fitosanitar (pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide), cod CPV 24451000-0 – Pesticide (Rev. 2), adjudecate prin procedura de licitatie deschisa cu anuntul de atribuire nr. 141211/19.12.2012. 20.02.2013-19.02.2017 9.500.000 lei, fara TVA
Contract subsecvent nr. 240 21.02.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 21.02.2013-20.05.2013 403225,80 lei, fara TVA
Contract nr. 22236 28.02.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Raiffeisen Bank S.A. Servicii Prezentul contract se incheie in scopul: a) facilitarii transmiterii de catre Angajator la Banca a ordinelor de plata pentru achitarea drepturilor banesti cuvenite salariatilor Angajatorului, in conturi curente personale cu acces prin carduri in lei emise de Raiffeisen Bank; b) stabilirii cadrului general pentru oferirea de catre Banca a unui pachet de produse/servicii bancare personalizat. 2 ani de la data semnarii -
Contract nr. 287 05.03.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Almaro Med S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator a serviciilor de consultanta, prelevare probe si a analizelor de monitorizare a calitatii apei, necesare Beneficiarului, in conditiile si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 05.03.2013-04.03.2014 350 lei cu TVA inclus/luna
Contract nr. ANB5130835 14.04.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Apa Nova S.A. Furnizare Obiectul contractului il reprezinta furnizarea/prestarea serviciilor de alimentarea cu apa potabila (si/sau industriala) si/sau de canalizare, in conditiile prevazute de prezentul contract. - In functie de necesitati
Act aditional nr. 2 la ctr. 875/16.05.2012 26.04.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L. Servicii Intretinerea, gazduirea si configurarea domeniului, serverului mail, website; Intretinerea periodica, hardware si software, a imprimantelor; Asigurarea bunei functionari a retelelei de calculatoare, a conexiunilor internet si a pachetelor de programe; Intretinerea serverelor din dotare; Intretinerea periodica, hardware si software, a calculatoarelor. Prelungire pana la 31.05.2013 1.935 lei/luna, fara TVA
Act aditional nr. 2 la ctr. 767/04.05.2012 26.04.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Beia Consult International S.R.L. Servicii Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens Prelungire pana la 31.05.2013 162,8 lei/luna, fara T.V.A.
Act aditional nr. 2 la ctr. 907/23.05.2012 29.04.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Internet Communications System S.R.L. Servicii Conectarea Beneficiarului la reteaua de internet prin intermediul echipamentelor tehnice ale Furnizorului. Prelungire pana la 31.05.2013 2.935 lei/luna, fara TVA
Act aditional nr. 2 la ctr. 032451/18.04.2013 30.04.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor- S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A. Servicii Perioada de valabilitate a prezentului contract se prelungeste pana la data de 31.05.2013 Prelungire pana la 31.05.2013 In functie de necesitati
Act aditional nr. 2 la ctr. 796/08.05.2012 30.04.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RHS Pro Consulting S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. Prelungire pana la 31.05.2013 1.000 lei/luna, fara TVA
Act aditional nr. 2 la ctr. nr. J 20904/16.07.2012 30.04.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. Furnizare Furnizorul si Achizitorul sunt de acord sa prelungeasca valabilitatea contractului nr. 20904/16.07.2012, semnat intre cele doua parti pana la data de 01.06.2013. 01.01.2013-01.06.2013 -
Act aditional nr. 2 la ctr. 00307/10.05.2012 10.05.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L. Servicii Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii La Fantana. Prelungire pana la 30.06.2013 65 euro/luna, fara TVA
Contract subsecvent nr. 687 28.05.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 28.05.2013-27.08.2013 886585 lei, fara TVA
Contract nr. 729 31.05.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Beia Consult International S.R.L. Servicii Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens 01.06.2013-31.12.2013 162,8 lei/luna, fara T.V.A.
Contract nr. 730 03.06.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. MedLife S.A.

Servicii

Presteze servicii de medicina muncii, servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in sistem abonament pentru angajatii achizitorului.

03.06.2013-31.12.2013 75lei/luna/salariat, fara TVA
Contract nr. 736 03.06.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii informatice, service si asistenta tehnica software si hardware pentru echipamentele de calcul ale achizitorului. 03.06.2013-31.12.2013 1607 lei/luna, fara TVA
Contract nr. 738 03.06.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Internet Communications System S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii de acces la reteaua de internet pentru echipamentele beneficiarului si servicii de realizare back-up automat online pe serverele prestatorului a bazei de date a benficiarului 03.06.2013-31.12.2013 2.235 lei/luna, fara TVA
Contract nr. 360200 04.06.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor- S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A. Servicii Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de salubrizare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide (incluzand deseuri municipale, deseuri similare cu cele municipale, deseuri industriale, deseuri din constructii s.a.), cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 04.06.2013-31.12.2013 In functie de necesitati
Contract nr. 744 04.06.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RHS Pro Consulting S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. 04.06.2013-31.12.2013 5950 lei, fara TVA
Act aditional nr. 3 la ctr. 00307/10.05.2012 11.07.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L. Servicii Partile de comun acord au hotarat incetarea contractului nr. 00307 din 10.05.2012, urmand ca acesta sa inceteze odata cu data semnarii prezentului inscris. - -
Contract nr. 11844 11.07.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L. Servicii Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii La Fantana. 11.07.2013-31.12.2013 65 euro/luna, fara TVA
Contract nr. 991 24.07.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Arian Motors S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa efectueze lucrari de intretinere/reparatii, ITP, reparatii de caroserie si service autovehiculelor marca Mazda si Multibrand ce se afla in flota beneficiarului. 24.07.2013 31.12.2013 In functie de necesitati
Contract nr. 28250 29.07.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor- S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. Furnizare Obiectul contractului il constituie furnizarea de bonuri de valoare pentru carburanti auto 29.07.2013-31.12.2013 37.298,38 lei, fara TVA
Contract subsecvent nr. 1099 14.08.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 14.08.2013-31.12.2013 564500 lei, fara TVA
Contract nr. 45/B77B/233082C 27.08.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. CERTSIGN S.A. Servicii Obiectul contractului consta in prestarea se servicii de certificare, astfel: certificat digital calificat. 27.08.2013-26.08.2014 30 euro, fara TVA
Contract nr. 16649 10.10.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Indaco Systems S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie furnizarea catre Beneficiar a serviciului legislativ Legislatia Romaniei. 10.10.2013-09.10.2014 135 euro, fara TVA
Act aditional nr. 1 la ctr. 360200 09.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor- S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A. Servicii Perioada de valabilitate a prezentului contract se prelungeste pana la data de 30.04.2014 Prelungire pana la 30.04.2014 In functie de necesitati
Act aditional nr. 1 la ctr. 11844 17.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L. Servicii Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii La Fantana. Prelungire pana la 31.03.2014 65 euro/luna, fara TVA
Act aditional nr. 1 la ctr. 28250/29.07.2013 19.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. Furnizare Furnizorul si Achizitorul sunt de acord sa suplimenteze contractul nr. 28250/29.07.2013, cu valoarea de 20.000 lei, cu TVA, respectiv Furnizorul se obliga prin prezentul contract sa vanda si sa livreze Clientului, iar Clientul sa cumpere de la Furnizor, suplimentar, Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto in valoare totala de 20.000 lei, cu TVA, conforma anexei nr. 2 a actului aditional la contractul nr. 28250/29.07.2013. 01.01.2014-30.04.2014 20.000 lei, cu TVA
Act aditional nr. 1 la ctr. 730/03.06.2013 23.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. MedLife S.A.

Servicii

Presteze servicii de medicina muncii, servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in sistem abonament pentru angajatii achizitorului.

Prelungire pana la 31.03.2014 75lei/luna/salariat, fara TVA
Act aditional nr. 1 la ctr. 744/04.06.2013 30.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RHS Pro Consulting S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. Prelungire pana la 31.03.2014 850 lei/luna, fara TVA
Act aditional nr. 1 la ctr. 738/03.06.2013 30.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Internet Communications System S.R.L. Servicii Conectarea Beneficiarului la reteaua de internet prin intermediul echipamentelor tehnice ale Furnizorului. Prelungire pana la 31.03.2014 2.235 lei/luna, fara TVA
Act aditional nr. 1 la ctr. 736/03.06.2013 30.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L. Servicii Intretinerea, gazduirea si configurarea domeniului, serverului mail, website; Intretinerea periodica, hardware si software, a imprimantelor; Asigurarea bunei functionari a retelelei de calculatoare, a conexiunilor internet si a pachetelor de programe; Intretinerea serverelor din dotare; Intretinerea periodica, hardware si software, a calculatoarelor. Prelungire pana la 31.03.2014 1.607 lei/luna, fara TVA
Act aditional nr. 1 la ctr. 991/24.07.2013 30.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Arian Motors S.R.L. Servicii Prezentul contract este valabil 9 luni de la data semnarii de partile contractante pana la data de 31.03.2014. Prelungire pana la 31.03.2014 In functie de necesitati
Act aditional nr. 1 la ctr. 729/31.05.2013 30.12.2013 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Beia Consult International S.R.L. Servicii Asistenta tehnica si service pentru echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens Prelungire pana la 31.03.2014 162,8 lei/luna, fara T.V.A.

Copyright ©2004 Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti & SEED SRL