Linkuri utile

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5
021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Inapoi la Documente

Situatie contracte/acte aditionale incheiate in anul 2014 de Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI
STR. DRUMUL COOPERATIVEI, NR. 20, SECTOR 5
TEL/FAX: 021/413.18.56; 021/413.93.42

Nr. Crt.

Contract/ act aditional nr.

Incheiat in data:

Părţile contractante

Tipul contractului

Obiectul contractului

Durata contractului

Valoare RON/EURO

1.

Contract subsecvent nr. 68

15.01.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L.

Furnizare

Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

15.01.2014-15.04.2014

290.305 lei, fara TVA

2.

Contract nr. 100/10/02/01/1179

29.01.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Romtelecom S.A.

Servicii

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor si furnizarea echipamentelor din cadrul pachetului ISDN-2 Entry.

29.01.2014-28.01.2016

125 euro/luna, fara TVA

3.

Contract nr. 128

03.02.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. FCR Media Online S.R.L.

Servicii

Prestatorul se obliga sa publice pentru client anunturi online, in scopul de a face cunoscut si de a informa despre existenta si activitatea clientului

03.02.2014-02.02.2015

500 lei, fara TVA

4.

Contract nr. 1847

03.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.

Furnizare

Obiectul contractului il constituie furnizarea de bonuri de valoare pentru carburanti auto.

03.04.2014-31.12.2014

88.266,13 lei, fara TVA

5.

Contract nr. 2014-272

04.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Beia Consult International S.R.L.

Servicii

Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens

04.04.2014-31.12.2014

162,8 lei/luna, fara T.V.A.

6.

Contract nr. 26928

07.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L.

Servicii

Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii La Fantana.

07.04.2014-31.12.2014

65 euro/luna, fara TVA

7.

Contract nr. 374

07.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. MedLife S.A.

Servicii

Presteze servicii de medicina muncii, servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in sistem abonament pentru angajatii achizitorului.

07.04.2014-31.12.2014

75lei/luna/salariat, fara TVA

8.

Contract nr. 375

08.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L.

Servicii

Prestatorul se obliga sa presteze servicii informatice, service si asistenta tehnica software si hardware pentru echipamentele de calcul ale achizitorului.

08.04.2014-31.12.2014

1607 lei/luna, fara TVA

9.

Contract nr. 381

09.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor

- S.C. Internet Communications System S.R.L.

Servicii

Prestatorul se obliga sa presteze servicii de acces la reteaua de internet pentru echipamentele beneficiarului si servicii de realizare back-up automat online pe serverele prestatorului a bazei de date a benficiarului

09.04.2014-31.12.2014

2.235 lei/luna, fara TVA

10.

Contract nr. 038887

25.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A.

Servicii

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor privind colectarea si transportul deseurilor municipale (deseuri menajere si asimilabile, deseuri reciclabile, deseuri din constructii-demolari s.a.), inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

01.05.2014-31.12.2014

In functie de necesitati

11.

Contract nr. 461

25.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RHS Pro Consulting S.R.L.

Servicii

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor.

25.04.2014-31.12.2014

4.355,1 lei, fara TVA

12.

Contract subsecvent nr. 479

29.04.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L.

Furnizare

Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

29.04.2014-28.10.2014

1.463.000 lei, fara TVA

13.

Contract nr. 579

23.05.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. TDB Business Administration S.R.L.

Servicii

Obiectul contractului il reprezinta efectuarea studiului de evaluare a riscului la securitatea fizica, pentru obiectivul bebeficiarului, situat in Bucuresti, sector 5 (str. Drumul Cooperativei, nr. 20), in conditiile legii si punerea acestuia la dispozitia beneficiarului, in schimbul efectuarii platii contractului de catre beneficiar.

23.05.2014-22.06.2014

8950 lei, fara TVA

14.

Contract nr. 3000940459

26.05.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.R.L.

Furnizare

Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale il constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, in regim reglementat, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de furnizor, pentru sau in legatura cu asigurarea cantitatilor de gaze naturale, exprimate in unitati de energie, la locul de consum.

Perioada nedeterminata

In functie de necesitati

15.

Contract nr. 401

23.06.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. MAP-Masini Agricole Performante S.R.L.

Servicii

Obiectul contractului este vanzarea-cumpararea de piese de schimb si uleriuri si prestarea de servicii.

23.06.2014-31.12.2014

In functie de necesitati

16.

Contract nr. 654

01.07.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Arian Motors S.R.L.

Servicii

Prestatorul se obliga sa efectueze lucrari de intretinere/reparatii, ITP, reparatii de caroserie si service autovehiculelor marca Mazda si Multibrand ce se afla in flota beneficiarului.

01.07.2014 31.12.2014

In functie de necesitati

17.

Contract nr. 451B77B/1456247C

03.09.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. CERTSIGN S.A.

Servicii

Obiectul contractului consta in prestarea se servicii de certificare, astfel: certificat digital calificat.

03.09.2014-02.09.2015

30 euro, fara TVA

18.

Contract nr. 1154

30.09.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Radacini Motors S.R.L.

Servicii

Prestatorul se obliga sa efectueze lucrari de intretinere/reparatii, ITP, reparatii de caroserie si service autovehiculelor marca Mazda si Multibrand ce se afla in flota beneficiarului.

30.09.2014-31.12.2014

In functie de necesitati

19.

Contract nr. 18527

29.10.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Indaco Systems S.R.L.

Servicii

Obiectul contractului il constituie furnizarea catre Beneficiar a serviciului legislativ Lege5 Online (legislatia Romaniei).

29.10.2014-28.10.2015

129,60 euro, fara TVA

20.

Contract subsecvent nr. 1262

30.10.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L.

Furnizare

Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

30.10.2014-29.01.2015

31.451,6 lei, fara TVA

21.

Act aditional nr. la ctr. 038887/25.04.2014

15.12.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A.

Servicii

Perioada de valabilitate a prezentului contract pana la data de 30.04.2015.

01.01.2015-30.04.2015

In functie de necesitati

22.

Act aditional nr. 1 la ctr. 2014-272/04.04.2014

22.12.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Beia Consult International S.R.L.

Servicii

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 30.04.2014.

01.01.2015-30.04.2015

162,8 lei/luna, fara T.V.A.

23.

Act aditional nr. 1 la ctr. 26928/07.04.2014

22.12.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L.

Servicii

Partile de comun acord au hotarat prelungirea contractului nr. 26928 din 07.04.2014, pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 01.01.2015 pana la data de 30.04.2015.

01.01.2015-30.04.2015

65 euro/luna, fara TVA

24.

Act aditional nr. 1 la ctr. 381/09.04.2014

29.12.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Internet Communications System S.R.L.

Servicii

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 30.04.2014.

01.01.2015-30.04.2015

2.235 lei/luna, fara TVA

25.

Act aditional nr. 1 la ctr. nr. 1847/03.04.2014

29.12.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.

Furnizare

Obiectul contractului il constituie furnizarea de bonuri de valoare pentru carburanti auto.

01.01.2015-30.04.2015

28.225,8 lei, fara TVA

26.

Act aditional nr. 1 la ctr. 375/08.04.2014

30.12.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L.

Servicii

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 30.04.2014.

01.01.2015-30.04.2015

1.607 lei/luna, fara TVA

27.

Act aditional nr. 1 la ctr. 1154/30.09.2014

30.12.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Radacini Motors S.R.L.

Servicii

Prestatorul se obliga sa efectueze lucrari de intretinere/reparatii, ITP, reparatii de caroserie si service autovehiculelor marca Mazda si Multibrand ce se afla in flota beneficiarului.

01.01.2015-28.02.2015

In functie de necesitati

28.

Act aditional nr. 1 la ctr. 461/25.04.2014

30.12.2014

- Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RHS Pro Consulting S.R.L.

Servicii

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor.

01.01.2015-30.04.2015

483,9 lei/luna, fara TVA

Copyright ©2004 Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti & SEED SRL