Linkuri utile

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5
021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Inapoi la Documente

Situatie contracte/acte aditionale incheiate in anul 2015 de Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI
STR. DRUMUL COOPERATIVEI, NR. 20, SECTOR 5
TEL/FAX: 021/413.18.56; 021/413.93.42

Nr. Crt. Contract/ act aditional nr. Incheiat in data: Părţile contractante   Tipul contractului Obiectul contractului   Durata contractului Valoare RON/EURO
1   Contract nr. 3000940459 01.01.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.R.L. Furnizare Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale il constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, in regim reglementat, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de furnizor, pentru sau in legatura cu asigurarea cantitatilor de gaze naturale, exprimate in unitati de energie, la locul de consum. Perioada nedeterminata In functie de necesitati
2   Contract nr. 19 06.01.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. FCR Media Online S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa publice pentru client anunturi online, in scopul de a face cunoscut si de a informa despre existenta si activitatea clientului 06.01.2015-05.01.2016 500 lei, fara TVA
3   Contract nr. 04 19.01.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Almaro Med S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator a serviciilor de consultanta, prelevare probe si a analizelor de monitorizare a calitatii apei, necesare Beneficiarului, in conditiile si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 19.01.2015-31.12.2015 350 lei/luna, inclusiv TVA
4   Contract nr. 103 22.01.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Roges Total Serv S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie vidanjarea si desfundarea canalizarii beneficiarului la solicitarea prealabila a acestuia. 22.01.2015-31.12.2015 In functie de necesitati
5   Contract subsecvent nr. 115 23.01.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 23.01.2015-22.04.2015 483.864,00 lei, fara TVA
6   Contract nr. 9002424613 12.03.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de verificare/revizie tehnica a instalatiilor de utilizare gaze naturale si centrale termice. 24 luni In functie de necesitati
7   Contract nr. 291 12.03.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Radacini Motors S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre prestatorul a lucrarilor de intretinere/reparatii, ITP, reparatii de caroserie si servicii autovehicule ce se afla in flota beneficiarului. 12.03.2015-15.05.2015 In functie de necesitati
8   Contract subsecvent nr. 408 06.04.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 06.04.2015-05.07.2015 249.564,00 lei, fara TVA
9   Contract nr. 041194 14.04.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A. Servicii Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor privind colectarea si transportul deseurilor municipale (deseuri menajere si asimilabile, deseuri reciclabile, deseuri din constructii-demolari s.a.), inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 01.05.2015-31.12.2015

32 lei/m³

10    7 Contract nr. 468 23.04.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Beia Consult International S.R.L. Servicii Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens. 01.05.2015-31.12.2015 1.302,4 lei, fara TVA
11      Contract nr. 516 30.04.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Internet Communications System S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii de acces la reteaua de internet pentru echipamentele beneficiarului si servicii de realizare back-up automat online pe serverele prestatorului a bazei de date a benficiarului. 01.05.2015-31.12.2015 15.160 lei, fara TVA
12      Contract nr. 517 30.04.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RHS Pro Consulting S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. 01.05.2015-31.12.2015

3.225,84 lei

13      Contract nr. 518/2857 30.04.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L. Furnizare Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii apa potabila. 01.05.2015-31.12.2015

2.016 lei, fara TVA

14      Contract nr. 521 04.05.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii informatice, service si asistenta tehnica software si hardware pentru echipamentele de  calcul ale achizitorului. 04.05.2015-31.12.2015 11.040 lei, fara TVA
15      Contract nr. 4270 04.05.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. Furnizare Obiectul contractului il constituie furnizarea de bonuri de valoare pentru carburanti auto. 04.05.2015-31.12.2015

72.217,74 lei, fara TVA

16     

Contract nr. 57545530/

57545778

13.05.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Orange Romania S.R.L. Servicii Obiectul contractului il reprezinta serviciile din pachetul Orange achizitionat de client, respectiv abonament pachet de voce si date. 24 luni 118 euro/luna, fara TVA
17      Contract nr. 751 16.06.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 16.06.2015-15.12.2015 877.424,00 lei, fara TVA
18      Contract nr. 434212 11.08.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. ENEL Energie Muntenia S.A. Furnizare Obiectul contractului il constituie furnizarea energiei electrice la sediul beneficiarului. 24 luni 0,195 lei/kWh, fara TVA
19      Contract nr. 19569 13.10.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Indaco Systems S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie furnizarea catre Beneficiar a serviciului legislativ Lege5 Basic Online. 13.10.2015-12.10.2016 604,8 lei, fara TVA
20      Act aditional nr. 1 la ctr. 4270/04.05.2015 09.11.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. Furnizare Furnizorul si Clientul sunt de acord sa suplimenteze contractul nr. 4270/04.05.2015, cu valoarea de 10.000 lei (TVA inclus), respectiv Furnizorul se obliga prin prezentul Contract sa vanda si sa livreze Clientului, iar Clientul sa cumpere de la Furnizor, suplimentar, Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto. - 8064,51 ei, fara TVA
21      Contract nr. 1614 13.11.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 13.11.2015-31.12.2015 193547 lei, fara TVA
22      Contract nr. 1770 11.12.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Radacini Motors S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre prestatorul a lucrarilor de intretinere/reparatii, ITP, reparatii de caroserie si servicii autovehicule ce se afla in flota beneficiarului. 11.12.2015-31.12.2015 In functie de necesitati
23      Act aditional nr. 1 la ctr. 041194/14.04.2015 17.12.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RER Ecologic Service Bucuresti – REBU S.A. Servicii Perioada de valabilitate a contractului nr. 041194/14.04.2015 se prelungeste pana la data de 30.04.2016. 01.01.2016-30.04.2016 32 lei/m³
24      Act aditional nr. 1 la ctr. 517/30.04.2015 29.12.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. RHS Pro Consulting S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze serviciile: securitate si sanatate in munca si apararea impotriva incendiilor. 01.01.2016-30.04.2016 1.612,92 lei, fara TVA
25      Act aditional nr. 2 la ctr. 4270/04.05.2015 30.12.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. Furnizare Furnizorul si Clientul sunt de acord sa suplimenteze contractul nr. 4270/04.05.2015, cu valoarea de 40.000 lei (TVA inclus), respectiv Furnizorul se obliga prin prezentul Contract sa vanda si sa livreze Clientului, iar Clientul sa cumpere de la Furnizor, suplimentar, Bonuri de Valoare pentru Carburanti Auto. 01.01.2016-30.04.2016 33.166,66 lei, fara TVA
26      Act aditional nr. 1 la ctr. 521/04.05.2015 31.12.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii informatice, service si asistenta tehnica software si hardware pentru echipamentele de  calcul ale achizitorului. 01.01.2016-30.04.2016 5.520 lei, fara TVA
27      Act aditional nr. 1 la ctr. 468/23.04.2015 31.12.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Beia Consult International S.R.L. Servicii Asistenta tehnica si service pentru urmatoarele echipamente de telecomunicatie: centrala telefonica Siemens. 01.01.2016-30.04.2016 651,20 lei, fara TVA
28      Act aditional nr. 1 la ctr. 516/30.04.2015 31.12.2015 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Internet Communications System S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii de acces la reteaua de internet pentru echipamentele beneficiarului si servicii de realizare back-up automat online pe serverele prestatorului a bazei de date a benficiarului. 01.01.2016-30.04.2016 7.580 lei, fara TVA

Copyright ©2004 Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti & SEED SRL