Linkuri utile

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5
021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Inapoi la Documente

Situatie contracte/acte aditionale incheiate in anul 2016 de Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR BUCURESTI
STR. DRUMUL COOPERATIVEI, NR. 20, SECTOR 5
TEL/FAX: 021/413.18.56; 021/413.93.42

Nr. Crt. Contract/ act aditional nr. Incheiat in data: Părţile contractante   Tipul contractului Obiectul contractului   Durata contractului Valoare RON/EURO
 
 
Act aditional nr. 1 la ctr. 518/2857/30.04.2015 01.01.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. La Fantana S.R.L. Furnizare Furnizorul se angajeaza sa desfasoare serviciul de abonament in favoarea Abonatului, denumit abonament pachet servicii apa potabila. 01.01.2016-30.04.2016

1.008 lei, fara TVA

 
 
Contract nr. 54 14.01.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare S.R.L. Servicii Obiectul contractului il reprezinta servicii de monitorizare si inregistrare video a accesului in incinta institutiei, a parcarilor, pe holurile cladirii administrative, precum si a intrarilor in magazia si depozitul unitatii. 14.01.2016-30.04.2016

3.280 lei, fara TVA

 
 
Contract nr. 01 18.01.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Almaro Med S.R.L. Servicii Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator a serviciilor de consultanta, prelevare probe si a analizelor de monitorizare a calitatii apei, necesare Beneficiarului, in conditiile si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezent 18.01.2016-31.12.2016

291,66 lei, fara TVA

 
 
Contract subsecvent nr. 132 27.01.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 27.01.2016-30.04.2016 458.329 lei, fara TVA
 
 
Contract nr. M8314 01.02.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. Medlife S.A. Servicii Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de medicina muncii, servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice de catre Furnizor, in sistem abonament pentru angajatii Beneficiarului. 01.02.2016-30.04.2016 7.425 lei, fara TVA
 
 
Contract nr. 25324 01.04.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. UPC Romania S.R.L. Servicii Prestatorul se obliga sa presteze servicii de televiziune digitala pentru echipamentele beneficiarului. 01.04.2016-31.12.2016 10 euro/luna, fara TVA
 
 
Contract subsecvent nr. 430 07.04.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. AGC Agrofert S.R.L. Furnizare Furnizorul se obliga sa furnizeze substante de uz fitosanitar, respectiv pesticide: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, nematocide in perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 07.04.2016-30.09.2016 1.420.000 lei, fara TVA
 
 
Contract nr. 439 08.04.2016 - Centrul de Protectie a Plantelor - S.C. FCR Media Online S.R.L. Servicii Prestatorul publica pentru client unul sau mai multe anunturi online, produse de tip site, bannere online sau achizitioneaza optiuni pentru anunuturile continut online, pe site-urile prestatorului si/sau pe alte domeniii si/sau subdomeniii detinute de prestator, in scopul de a face cunoscut si de a informa despre existenta si activitatea clientului. 12 luni 500 lei, fara TVA

Copyright ©2004 Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti & SEED SRL